TEELBALTUMOR OF TEELBALKANKER - EEN ZIEKTE DIE GEVAARLIJK IS VOOR MANNEN

Ziekten die in een vroeg stadium geen symptomen vertonen, kunnen duidelijk aanzienlijke schade toebrengen aan de gezondheid en zelfs het leven van de patiënt. Hiertoe behoren een teelbaltumor of teelbalkanker.

TEELBALTUMOR OF TEELBALKANKER

Het is een van de meest voorkomende maligniteiten bij mannen tussen de 15 en 35 jaar.

SYMPTOMEN VAN EEN TUMOR OF TEELBALKANKER

Het probleem en gevaar van deze ziekte is dat ze asymptomatisch is. De man merkt het pas als het probleem vergevorderd is. In een vroeg stadium, wanneer de tumor slechts een deel van de testis beslaat, is de diagnose moeilijk te stellen.

HOE HERKEN JE EEN TESTICULAIRE TUMOR?

Dit kan op twee manieren. Deze maken het mogelijk een zaadbaltumor of kanker tijdig te ontdekken en met een juiste en radicale behandeling de patiënt van de ziekte te verlossen en zijn of haar leven te redden.

De eerste methode is de meest effectieve. Dit is uiteraard een profylactisch onderzoek door een specialist. Dit bestaat uit palpatie van de testikel en een ultrasoon onderzoek (echografie). Het is snel genoeg, vereist geen geavanceerde apparatuur (het hoeft niet het nieuwste model echoapparaat te zijn), en vereist geen geavanceerde vaardigheden in echodiagnostiek. Het is gemakkelijk genoeg om heterogeniteit van de testiculaire structuur op te sporen. Deze factor wijst erop dat er een tumor groeit.

De tweede methode is dagelijkse zelfdiagnose door de patiënt. De man kan zichzelf palperen (bv. onder de douche of in de badkamer) om te zien of er iets nieuws is verschenen of dat de dichtheid en de structuur van zijn testikels en scrotum zijn veranderd.

WAAR KAN EEN TESTICULAIRE TUMOR ZICH BEVINDEN?

De moeilijkheid en de eenvoud van de diagnose van een testiculaire tumor is dat het belangrijk is de grootte van de tumor en de plaats ervan in de testis zelf vast te stellen. Als de tumor zich aan de rand van het orgaan bevindt en daarbuiten is gegroeid, kan de patiënt de tumor zelf voelen, zelfs tijdens hygiënische ingrepen. Er is geen medische opleiding voor nodig. De patiënt voelt een onregelmatigheid of een uitstulping op het gladde oppervlak van de testis.

De tweede variant is wanneer de tumor enorm is en de testikel vergroot. In dat geval merkt de patiënt dat de ene zaadbal groter is geworden dan de andere en meestal verandert ook de dichtheid ervan.

Als de tumor klein is en zich in de dikte van het orgaan zelf bevindt, d.w.z. in de zaadbal, kan hij niet zelf worden gevoeld en opgespoord. Een raadpleging van een uroloog en een professioneel onderzoek met een echografie van de scrotale organen is dan noodzakelijk. Zo kan de afwijking tot op zekere hoogte worden vastgesteld en kunnen de nodige maatregelen worden genomen.

AANVULLENDE DIAGNOSE TESTICULAIRE TUMOR

De snelheid waarmee dit gezwel verschijnt, en zeker sommige van zijn subtielere kenmerken, moeten al door een meer specifieke specialist – een uroloog – worden beoordeeld om te zien of het al dan niet gevaarlijk is voor uw gezondheid en leven.

Als een specialist twijfelt aan de aanwezigheid van een testiculaire maligniteit, zijn een aantal aanvullende diagnostische procedures nodig, waaronder bloedonderzoek naar kankermarkers en een MRI om de diagnose te bevestigen of uit te sluiten.

BEHANDELING VAN EEN TESTICULAIRE TUMOR

Als de ziekte zich beperkt tot de omvang van de testis en zich daarbuiten niet heeft verspreid, bestaat de behandeling in de regel uit het operatief verwijderen van het orgaan zelf. Dat wil zeggen, verwijdering van de testis zelf. Als er sprake is van overgroei buiten de grenzen, is elk geval anders. In dat geval kan de chirurgische behandeling worden gecombineerd met chemotherapie of hormonale therapie.

Het is ook belangrijk te benadrukken dat een man zelfs met één testikel meestal volledig vruchtbaar is. Hij is in staat om kinderen te krijgen. En de hormonale niveaus, die door een enkele gezonde testikel na verwijdering in stand worden gehouden, liggen binnen de normale grenzen. Er zijn genoeg hormonen, genoeg testosteron, voor de man om er goed uit te zien en zich goed te voelen.

Wat het verwijderen van de testis zelf betreft, de operatie is niet extreem ingewikkeld en vereist geen lange ziekenhuisopname. In de regel duurt het niet langer dan een dag.